Ivo Feitsma
Ivo Feitsma

sr. Adviseur

BIOGRAFIE
Ivo Feitsma is een Sr. Geotechnisch Adviseur die zijn werkzaamheden verricht voor diverse projecten in Nederland en Bolivia. Hiervoor is hij rekenkundig sterk onderlegd en werkt hij hierbij met de D-serie van Deltares en Plaxis voor diverse nationale en internationale opdrachtgevers. In combinatie met GeoRisQ werkt Ivo in de backoffice zelfstandig en efficiënt aan diverse geotechnische vraagstukken.


OPLEIDINGEN
Civiele Techniek, Universiteit Delft
Civiele Techniek, UPC Barcelona


CURSUSSEN
Eurocode 7: Geotechniek

PLE

D-Settlement

D-Geo Stability

D-Sheet Pilling


COMPETENTIES

Ondernemend

Analytisch

Probleem oplossend

Flexibel
Georganiseerd