PROJECTEN

A16 Rotterdam

Infraspeed Maintenance BV

Maart 2017

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De aanleg start naar verwachting in 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer. 

In opdracht van Infraspeed Maintenance BV is GeoRisQ betrokken bij het opstellen van de vraagspecificatie voor de passage HSL en het opstellen van de geotechnische risico's voor IMBV.

Groningen Earthquakes Structural Upgrading (GESU)

Arup

Januari 2017

Arup werkt sinds 2013 met o.a. NAM en het CVW aan het Groningen Earthquakes Structural Upgrading (GESU) project in Groningen. Binnen dit project zoekt Arup naar oplossingen om gebouwen boven het Groningengasveld de komende jaren preventief en op grote schaal bouwkundig te versterken.

In opdracht van Arup levert GeoRisQ capaciteit in de vorm van een Geotechnisch Coördinator binnen het GESU team in
Groningen. 

Herinrichting Reewal

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Januari 2017

De Reewal in Reeuwijk is een circa 1 km lange rijweg die in 2017 moet worden opgehoogd en heringericht. Hierbij wordt de weg lokaal op een aantal locaties versmald. Daarnaast worden er op een drietal locaties passeerstroken aangelegd.

Deze passeerstroken worden per stuk circa 40 m lang. Doordat de nieuwe passeerstroken in de huidige (slappe) bermen worden aangelegd, dienen aanvullende geotechnische maatregelen te worden genomen.

In opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft 

GeoRisQ een second opinion uitgevoerd op het geotechnisch ontwerp. Daarnaast heeft GeoRisQ het (geotechnisch) ontwerp proces voor de gemeente begeleid.