Op alle werkzaamheden van GeoRisQ is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing

Algemene voorwaarden